Material till försäljning

Vi erbjuder kross- och jordprodukter. Är du privatperson kan du hämta själv på vårt lager med släpkärra eller beställa hemtransport. Är du företagskund kan du beställa material med leverans eller hämta själv. Kontakta oss för råd och kostnadsförslag. Vårt lager hittar ni på Ljungvägen 15 (Bakom Systrarnas Trädgård). Tillgången av material kan variera beroende på säsong och efterfrågan.

 Jord 

Växtjord anläggning, Renall 
Krossat Grus
Stenmjöl 0-8mm
Väggrus 0-16mm
Bärlager 0-32mm
Förstärkningslager 0-90mm
Singel 4-8mm
Singel 8-16mm
Special Grus
Naturgrus, Ättersta 8-16mm
Godkänd Sand
Sandlådesand, Renall ( Baksand )