PA&MA AB

Personal Anläggning och Maskin

PA&MA

Vi utför tjänster inom mark och anläggning. Vi gräver, lastar, lossar, röjer snö, verkstadsarbeten och vi utbildar maskinförare!

Värdegrunder för nöjdare kunder

  • Vi vill skapa ett mervärde för våra kunder och arbetar för långsiktiga relationer.
  • Vi ansvarar för att jobbet blir rätt utfört och vi har alltid säkerheten i fokus.
  • Våra medarbetare är glada och engagerade med inställningen att alla uppgifter skall lösas.
  • Vi är noga med att uppfylla samtliga krav och förväntningar som ställs på oss från våra kunder.
  • Vi arbetar hela tiden för att utvecklas på en ständigt växande entreprenadmarknad.

Händer på PA&MA